اتاقهای هتل بوستان

۲ تخته

۳ تخته

چهار تخته

چهار تخته سوئیت ۱ خوابه

۵ تخته سوییت ۱ خوابه

شش تخته سوییت ۱ خوابه